Tettere samarbeid mellom Animalia og Matmerk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Matmerk og Animalia skal samarbeide tettere for å effektivisere utvekslingen av kompetanse, opplæring og data. Sammen skal de forenkle arbeidet og finne bedre løsninger for husdyrbonden.

Samarbeidet vil gi bedre utnyttelse av samlet kompetanse og legge til rette for effektiv og god dataflyt mellom Animalias fagsystemer og Kvalitetssystemet i landbruket (KSL), som Matmerk har ansvaret for.

Animalia er et av landets ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Animalia utvikler og drifter fagsystemer for bonden, som husdyrkontroller og helsetjenester knyttet til husdyrproduksjon. Kvalitetssystem i landbruket er bondens eget verktøy for å dokumentere og systematisere arbeidet på gården og gjør det derfor enklere for bonden å forholde seg til de lover og regler som gjelder for produksjonen.