Tettere vitenskapelig samarbeid i Arktis

Norge inngår avtale med de syv andre arktiske statene om å fremme vitenskapelig samarbeid. Målet er å bidra til økt kunnskap om Arktis.

Formålet med avtalen er å legge til rette for tettere samarbeid om vitenskapelige aktiviteter for å gjøre kunnskapsutviklingen om Arktis mer effektiv.

– Det foregår allerede mye godt forskningssamarbeid mellom de arktiske statene. Samtidig trenger vi enklere prosedyrer for å gi forskere adgang til områder de vil studere og for å flytte personell, utstyr og data på tvers av landegrensene. Med denne avtalen gjør vi det enklere å samarbeide, og dermed bidrar vi til økt kunnskap om Arktis, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

De arktiske statene består av Canada, Danmark med Færøyene og Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA. Det er lagt opp til at statene skal undertegne avtalen under ministermøtet i Arktisk råd i Fairbanks, Alaska, 11. mai 2017. 

Til toppen