Tidenes største samarbeidsavtale mellom Norge og Romania

Romania og Norge har inngått den største samarbeidsavtalen noensinne. Gjennom en ny runde med EØS-midler er det satt av rundt 2,3 milliarder kroner til Romania. Styrking av justissektoren i Romania og bedring av romfolkets situasjon er prioritert.

– Kontakten og samarbeidet mellom Norge og Romania er godt. Den nye runden med EØS-midler vil styrke dette ytterligere på mange områder, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Romania har store utfordringer innen justissektoren. Derfor er det prioritert å støtte tiltak mot organisert kriminalitet og menneskehandel. EØS-midlene skal også bidra til å styrke domstolene og rettsvesenet i tillegg til å heve standarden i rumensk kriminalomsorg. Tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner får også støtte. Politidirektoratet, Domstolsadministrasjonen og Kriminalomsorgen kommer til å delta i dette samarbeidet. Europarådet er også engasjert. I alt er det satt av rundt 200 millioner kroner til denne sektoren.

Det har vært en økende norsk interesse for å investere i Romania. Norsk næringsliv har gode muligheter til å samarbeide med rumenske partnere gjennom et eget program for grønn innovasjon. Støtten skal blant annet bidra til å realisere forretningsideer og næringsutvikling basert på miljøteknologi. I alt er det satt av rundt 180 millioner kroner til programmet. I tillegg er det satt av ca. 110 millioner kroner til et eget program innen maritim sektor. Begge programmene administreres av Innovasjon Norge.

Les hele pressemeldingen på Utenriksdepartementets hjemmeside.

Til toppen