Til Antwerpen og Brussel for å lære mer om industrivern

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Ved Europas nest største havn fikk Næringslivets sikkerhetsorganisasjon førstehånds innsyn i hvordan en stor europeisk bedrift jobber med å forhindre og begrense omfanget av ulykker.

Jörgen Pfrang, sikkerhetssjef ved BASFs avdeling i Antwerpen, gir NSO-representantene en innføring i selskapets arbeid med industrivern. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen

Havneområdet i Antwerpen dekker over 13.000 hektar, tilsvarende omtrent 20.000 fotballbaner. Et område på størrelse med 1200 av disse fotballbanene huser fasilitetene til det tyske kjemikalieselskapet BASF, som har 3000 ansatte i Antwerpen.

Litt over 60 ansatte jobber i BASFs eget brannvesen, som har sikkerhetsansvar for bedriftens fasiliteter. I forlengelsen av dette ligger også et ansvar for befolkningen i området som tilstøter havna, som kan bli påvirket hvis en ulykke inntreffer.

Les mer om havneområdet i Antwerpen her

Samarbeider om krisehåndtering

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, som organiserer og fører tilsyn med de omtrent 1100 norske bedriftene som kommer under forskrift om industrivern i Norge, fikk 8.12. en grundig gjennomgang av BASFs rutiner for forebygging og krisehåndtering av sikkerhetssjef Jörgen Pfrang.

Dagen etter besøkte NSO-delegasjonen Norges hus i Brussel for mer påfyll om samfunnssikkerhet og beredskap fra et EU-perspektiv.

«Det er svært relevant å se hvordan en global aktør som BASF arbeider med sikkerhet. Det viser at vi tenker likt og at det er de samme hovedprinsippene som gjelder. De jobber på samme måte som vi i litt nedskalert versjon gjør i Norge», sier Knut Oscar Gilje, direktør for Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

«En del av samarbeidet BASF gjør internt er også det samme som vi prøver å koordinere mellom bedrifter og myndigheter hjemme», sier Gilje.

Norges samarbeid med EU innen samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap

EU-kunnskap viktig

Når det kommer til EU-lovgivning, er det SEVESO-direktivet som er relevant for NSO og bedriftene de fører tilsyn med. Direktivets hensikt er å forhindre storulykker i industri som arbeider med farlige kjemikalier og begrense skadene dersom en ulykke skjer. I norsk kontekst er det storulykkeforskriften som regulerer dette. Forskriften håndheves av Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap, Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

«NSO deltar i en koordineringsgruppe for dette i Norge og er sentrale i hvordan dette oversettes og tilpasses til norsk kontekst. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om de prosessene som har vært diskutert under turen», sier Gilje.

Les mer om SEVESO III-direktivet her

Norsk samarbeid med EU om sivil beredskap og krisehåndtering går gjennom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hensikten med EUs fellesordninger innen sivil beredskap er å legge til rette for samarbeid og assistanse der nasjonale ressurser ikke strekker til, dersom landet ber om hjelp.