Kunnskapsministeren besøkte Asker og Drammen

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte i dag Vendla barnehage i Asker og Aronsløkka skole i Drammen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Vendla barnehage på Nesøya.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte i dag Vendla barnehage i Asker og Aronsløkka skole i Drammen.

 

Asker kommune har en svært ambisiøs kompetanseplan. De stimulerer fagarbeidere i barnehagen til å ta førskolelærerutdanning og assistenter til å ta fagbrev. Målet er null ufaglærte i barnehagen. Kommunen er dessuten foregangskommune når det gjelder menn i barnehagen. Asker har over ti prosent menn i sine barnehager. Dekningsgraden er 97 prosent og kommunen har fortløpende opptak året rundt. 

Ifølge Asker kommune er ikke tidlig innsats bare en frase i Asker-barnehagen. Filosofien er at dersom man setter inn ressurser tidlig i barnets utvikling, så er mye spart på oppfølging og spesialundervisning senere i barnehage- og skoleløpet. Barnehagene jobber med gode overganger og kunnskapsoverføring om den enkelte elev fra barnehage til skole. 

-Dette er slik vi ønsker at barnehagen skal være. Andre kommuner har mye å lære av Asker, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vendla barnehage på Nesøya har 176 barn og 45 ansatte. Den satser på sosial kompetanse, språk, natur og miljø. Mottoet til barnehagen er ”Aktive, nysgjerrige og lyst til å lære”. 

Drammen har satt seg som mål å få Norges beste skole. Dette gjør de ved å sende skoleledere på rektorskole og ved å styrke lærernes kompetanse og evne til å lære bort.

- Vi så at Drammens-skolen ikke var et enhetlig stempel, men mye forskjellig. Derfor har vi jobbet systematisk med å få til èn Drammenskole. Dette har vi gjort gjennom godt samarbeid med foreldrene og ved å satse på læreren, sier Tore Opdal Hansen i Drammen.

- Jeg synes dette er et godt eksempel på hva man som skoleeier faktisk kan få til bare man tør å ta tak i det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bilde av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og elever i Drammen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med elever i Drammen