Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Til Brussel for å fremme norske interesser

Finansminister Siv Jensen (FrP) dro tirsdag til Brussel blant annet for å bidra til at tempoet i arbeidet med å innlemme nye regler på finansmarkedsområdet holdes oppe.  – Visepresident i EU-kommisjonen Valdis Dombrovskis bekreftet at Kommisjonen vil fortsette å være konstruktiv og sette av ressurser til dette arbeidet, sier finansministeren.

– EØS-samarbeidet er viktig for Norge. Det gir norske bedrifter og husholdninger tilgang til et stort europeisk marked på like vilkår med bedrifter og husholdninger i EUs medlemsland. For norsk næringsliv er det blant annet viktig at norske finansforetak kan følge virksomhetene ut, og for utenlandske investorer er det lettere å bidra med kapital i et marked med felles EØS-regler, sier finansministeren.

Islands finansminister Bjarni Benediktsson, visepresident i Kommisjonen Valdis Dombrovskis, finansminsiter Siv Jensen og Liechtensteins finansminister Adrian Hasler.

Fra venstre: Islands finansminister Bjarni Benediktsson, visepresident i Kommisjonen Valdis Dombrovskis, finansminsiter Siv Jensen og Liechtensteins finansminister Adrian Hasler i Rådet i Brussel tirsdag 6. november. Foto: EFTA.

Møtet mellom visepresident Dombrovskis og de tre EØS-EFTA-finansministrene var en oppfølging av flere tidligere møter om viktigheten av å samarbeide om å innlemme finansrettsakter i EØS-avtalen. Begge sider har satt av mer ressurser til prosessen, og det har blitt bedre fremdrift i arbeidet, med jevnlige møter på teknisk nivå.  Fortsatt er det likevel rundt 300 rettsaker på finansmarkedsområdet som er vedtatt i EU, men som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

– Det er viktig at vi holder trykket oppe på dette arbeidet også fremover, for å ivareta våre interesser i å følge EUs regelverksutvikling på finansmarkedsområdet. Vår finansnæring trenger de samme rettighetene i Europa som finansnæringen i EUs medlemsland, sier finansministeren.

Diskuterte utviklingen i digital skattelegging
Finansministeren møtte også den østerrikske finansministeren Hartwig Löger i forbindelse med at Østerrike nå har formannskapet i EU. De diskuterte blant annet fremdriften i arbeidet med skattlegging av digitale selskaper. Enkelte land har allerede innført eller vurderer å innføre egne løsninger for å skattlegge digitale selskaper.

Finansminister Siv Jensen sammen med østerrikske Hartwig Löger og sveitsiske Ulrich Maurer.

Finansminister Siv Jensen sammen med østerrikske Hartwig Löger og sveitsiske Ulrich Maurer. Foto: EFTA.

De fleste EU-land ønsker å komme frem til en global løsning gjennom det arbeidet som pågår i OECD, men det er også et ønske fra flere at EU i løpet av året går foran med en midlertidig løsning på EU-nivå. OECD skal levere sin rapport i 2020.

– Jeg følger selvsagt nøye med på diskusjonen i EU om disse spørsmålene. Jeg mener at ensidige tiltak i enkeltland ikke er den beste løsningen i dette spørsmålet  - det kan blant annet gi grunnlag for uønskede tilpasninger. Skattlegging av flernasjonale selskaper i en digital og global økonomi gir utfordringer som best løses på globalt nivå i regi av det multinasjonale skattesamarbeidet i OECD.

EFTA Ecofin
Finansministeren deltok også i det årlige møtet mellom finansministrene i de fire EFTA-landene Liechtenstein, Island, Sveits og Norge og EUs økonomi- og finansministre. Hovedtemaet i år var fintech.

Til toppen