Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Til deg med cøliaki

Er det rimelig at folk med cøliaki får tre ganger så mye pengestøtte som det koster å ha sykdommen? Jeg mener nei, skriver Anniken Hauglie i VG.

Jeg har stor forståelse for at det kan være tøft å leve med cøliaki. Ubehandlet cøliaki gir symptomer som blant annet langvarig diaré, kronisk forstoppelse, magesmerter og tretthet. Sykdommen behandles med glutenfri kost, som gjerne koster mer enn annen mat. Derfor får cøliakere dekket ekstrakostnaden. Det skal de fortsatt få.

Regjeringen foreslår å redusere grunnstønaden til personer som har ekstrautgifter til glutenfritt kosthold, fra sats 4 til sats 1. Hvorfor gjør vi det? Det enkle svaret et at cøliakere i dag ikke bare får dekket merutgiftene, de får om lag tre ganger så mye, når man legger SIFOs beregninger til grunn. At tilgjengeligheten til glutenfrie varer har økt betydelig, og at prisene har sunket på de 20 årene som har gått siden satsene ble satt, er positivt. I dag er støtten for glutenfritt kosthold 24.000 kroner i året, mens den reelle årlige ekstrakostnaden i snitt er på 7860 kroner. Regjeringen foreslår drøyt 8000 per år. Cøliakiforeningen har i møter med departementet mitt sagt seg enig i at stønaden bør om lag halveres. Cøliakiforeningen sier seg med andre ord enig i at man får om lag dobbelt så mye i støtte som utgiftene skulle tilsi. Det er viktig å understreke at pengestøtten ikke er ment å dekke utgifter til kostholdet i sin helhet, men kun merutgiftene som følge av sykdommen.

Som statsråd er jeg opptatt av at politikken skal være mest mulig kunnskaps- og forskningsbasert. Nye rapporter fra både Proba Samfunnsanalyse og SIFO fastslår at merkostnadene er langt lavere enn det cøliakere i dag får støtte for. Det må jeg ta hensyn til. Det er mange uløste oppgaver i samfunnet, og flere områder som krever ekstra satsing. Samtidig viser gjennomgangen også at enkelte mottakere av grunnstønad i dag ikke får dekket sine merutgifter. Det ønsker vi å rette opp, ved å øke bevilgningen med 17 millioner kroner for å heve enkelte satser. Vi må hele tiden sikre at fellesskapets penger blir brukt på best mulig måte.

En ny virkelighet krever ny politikk.

Til toppen