Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Til stede under behandling av representantforslag

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede når Stortinget behandler representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet.