Til stede under behandling av representantforslag

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede når Stortinget behandler representantforslag om å bekjempe vold og gjengkriminalitet.