Til stede under stortingsbehandlinger

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede under debatten etter statsministerens redegjørelse om Koronakommisjonens rapport og regjeringens videre oppfølging av denne. Hun svarer også blant annet på interpellasjon om politireformen.

Dagsorden stortingsmøtet 3. mai 2021 (stortinget.no)