Tilbake til EØS-avtalen

- Jeg gleder meg til å jobbe med EØS-avtalen igjen, sier Aud Hellstrøm som var med å fremforhandle avtalen på slutten av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet. Hun er ny råd ved EU-delegasjonen med ansvar for å følge opp EØS-avtalen og internasjonale handelssaker.

Aud Hellstrøm har lang og bred erfaring med europapolitikk og spørsmål knyttet til internasjonal handel gjennom ansvars- og lederstillinger både i Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Nordisk Råd, EFTA-sekretariatet og den norske OECD-delegasjonen i Paris.

Kjenner avtalens spire
- Det var utrolig hektisk og spennende høsten 1994, i perioden mellom undertegning av medlemskapsavtalen vi hadde forhandlet og folkeavstemmingen som resulterte i at Norge ikke ble medlem av EU, sier Hellstrøm som den høsten jobbet ved EU-delegasjonen i Brussel.

Norge var da observatør på alle møter i Rådet i påvente av sin tiltredelse. I forkant hadde hun jobbet med frihandelsavtaler i Utenriksdepartementet, med fremforhandlingen av det som i dag er EØS-avtalen og i sekretariatet for medlemskapsforhandlingene.

- EØS-avtalen er en viktig avtale for Norge. Den sikrer likebehandling av norske statsborgere og bedrifter gjennom fritt varebytte og fri bevegelse, tjenester, mennesker og kapital med de 29 andre EØS-landene, sier Hellstrøm.

Siden avtalen trådte i kraft i 1994, har hun jobbet som avdelingssjef for vareavdelingen i EFTA-sekretariatet, som underdirektør i EØS/EFTA-seksjonen i Utenriksdepartementet og hun kommer nå fra stillingen som forhandlingsleder for Norge med ansvar for handel med tjenester i Doha-runden i Verdens handelsorganisasjon.

EØS-året 2012
Aud Hellestrøm ser frem til å jobbe med EØS-saker igjen.

- 2012 blir et spennende år for EØS-avtalen, sier hun.

Først skal Europautredningen, det regjeringsoppnevnte utvalget som har foretatt en gjennomgang av EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, legge frem sin rapport 17. januar. EU-delegasjonen er i den forbindelse vertskap for en orientering torsdag 19. januar der lederen for utvalget, Fredrik Sejersted, forteller om utvalgets arbeid og sluttresultatet til det norske miljøet i Brussel.

I kjølvannet av rapporten skal det utarbeides et Stortingsmelding om Norges forhold til EU som skal legges frem i 2012. EU har informert om at de skal utarbeide en egen evaluering av forholdet mellom EU og Norge etter at Europautvalgets rapport er lagt frem.

I tillegg til å følge resultat og videre oppfølging av disse gjennomgangene i 2012, skal Aud Hellstrøm koordinere EØS-arbeidet ved EU-delegasjonen i tett samarbeid med andre fagråder ved delegasjonen, EØS/EFTA-seksjonen i Utenriksdepartementet og EFTA-sekretariatet i Brussel. Det er blant annet forberedende arbeid før møtene i EØS-komiteen der EØS/EFTA-landene møter EU-siden for å vedta innlemmelse av nye rettsakter i EØS-avtalen, forteller hun videre.

Andre viktige oppgaver vil være å holde tett kontakt med EU ved utenrikstjenesten (EEAS), Europakommisjonen og formannskapene i EU som rullerer hvert halvår. Rådets EFTA-gruppe som blant annet diskuterer saker som vedrører EUs forhold til Norge og EØS-avtalen blir også en viktig samarbeidspartner, avslutter hun.

Til toppen