Tilbyr nytt fagskoletilbud på entreprenørskap i landbruket

Fagskolen Innlandet tilbyr i samarbeid med Hvam videregående skole i Akershus to nye toårig deltidsstudier innen agroøkonomi fra høsten 2015. Søknadsfristen er 15. april 2015.

Sammen med Fagskolen Innlandet planlegger Hvam videregående skole i Akershus et nytt fagskolestudie fra høsten 2015: Entreprenørskap i landbruket.

Nytt studium i Entreprenørskap i landbruket (med forbehold om godkjenning)

Studiet Entreprenørskap i landbruket inneholder emnene driftsledelse og økonomi, Fra idé til bedrift, Produksjon av varer og tjenester basert på lokale ressurser og en tverrfaglig fordypningsoppgave. Etter endt utdanning skal en agrotekniker innen entreprenørskap i landbruket ha spesialkompetanse innen entreprenørskap, og skal kunne lede og drifte et foretak der nye landbruksbaserte næringer og videreforedling av tradisjonelle produkter utgjør en vesenlig del av virksomheten.

Studium i Planteproduksjon og driftsledelse

Hvam vgs har fra før studiet Planteproduksjon og driftsledelse som videreføres i 2015. Dette studiet inneholder emnene driftsledelse og økonomi, planteproduksjon, energi og miljø og en tverrfaglig fordypningsoppgave. Dette studiet er godt egnet for å gi kunnskap til utøvere i landbruksnæringen som trenger mer spesialisert kunnskap utover nivået agronom. Tittel etter endt fagskole i planteproduksjon og driftsledelse er Agrotekniker.

Begge studiene starter september 2015 og er 1-årig fagskole gjennomført som deltidsstudium over 2 år på Hvam. Hvert studium er ment å kunne kombineres med en arbeidssituasjon og er lagt opp som 10 studiesamlinger per år med praktiske øvelser, oppgaveløsning, ordinær klasseundervisning og fordypningsoppgave. Søknadsfristen for opptak høsten 2015 er 15. april 2015.

Fagskolen er et tilbud som gir dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, faglig utvikling innenfor landbruk eller videre studier. Det kreves ikke studiekompetanse for å komme inn, men det kreves fullført utdanning innen naturbruksprogrammet eller tilsvarende realkompetanse. Fagskole er en tertiærutdanning og et alternativ til høgskole med fordypning i et yrke.

Landbruks- og matdepartementet har støttet utviklingen av fagskoletilbudet på Hvam.

Til toppen