Tildeling av Europamidler

Utenriksdepartementet har nå tildelt midler til informasjon om europeisk samarbeid og til europapolitisk forskning. Nedenfor følger en liste over aktører som er tildelt støtte.

Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid
Tilskuddet går til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål og til å støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa.

Følgende aktører får støtte til å drive informasjon om europeisk samarbeid:

Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
Antirasistisk senter
ARENA
Attac Norge
British Politics Society Norway
Delta
Europabevegelsen
Europabevegelsen Kragerø
Europeisk ungdom
Europalov
EYPNAA - Europeisk ungdomsparlament Norge
Falstadsenteret
Folk og Forsvar
Handelskampanjen
Institutt for samfunnsforskning
KS
Kvinnegruppa Ottar
litteraturhuset Fredrikstad
Manifest - senter for samfunnsanalyse
Nei til EU (Sentralt)
Nei til EU Nord-Trøndelag
Nei til EU Oslo
Nei til EU Hedmark
Nei til EU Hordaland
Nei til EU Sogn og Fjordane
Nei til EU Sør-Trøndelag
Ungdom mot EU
NHO
NOAS- Norsk Organisasjon for Asylsøkere
Norges birøkterlag
Norsk Forbund for utviklingshemmede NFU
Norsk klimastiftelse
NUPI
SNF - Samisk kvinneforum
Stavangerregionens Europakontor
Tax Justice Network- Norge
Unge funksjonshemmede
ÅI folkehøyskole

Tilskudd til europapolitisk forskning
Tilskuddet går til forskning og formidling av forskningsbasert kunnskap knyttet til europapolitiske spørsmål. Det forventes at forskningen resulterer i publikasjoner som gjøres offentlig tilgjengelig, samt at prosjektet inkluderer planer for gjennomføring av utadrettede tiltak som seminarer eller konferanser.

Følgende aktører får støtte til europapolitisk forskning:

Konsortium for terrorismeforskning
NUPI
Universitetet i Oslo/ARENA
FAFO
NTNU
Hege Cathrine Finholt

Ved spørsmål kan Europapolitisk seksjon i UD kontaktes på e-post: europamidler@mfa.no

Se utlysningstekst her.

Til toppen