Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i Statsråd tildelte 5. februar 2016 56 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene). De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). Samtlige rettighetshavere har samtykket til tildelingene.

Full oversikt over tildelingene.