Tildeling av utvinningstillatelser – 23. konsesjonsrunde

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i Statsråd tildelte 10. juni 2016 10 nye utvinningstillatelser i 23. konsesjonsrunde.

Samtlige tildelinger er i Barentshavet, hvorav tre er i det nyåpnede området i Barentshavet sørøst utenfor Øst-Finnmark. Samtlige rettighetshavere har samtykket til tildelingene og de er dermed i henhold til tilbudene om nye utvinningstillatelser som ble offentliggjort 18. mai 2016.

Oversikt over tildelingene.