Tildeling av utvinningstillatelser - TFO 2020

Kongen i Statsråd tildelte 19. februar 2021 61 nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO-områdene).

De 61 utvinningstillatelsene fordeler seg i Nordsjøen (34), Norskehavet (24) og Barentshavet (3). Samtlige rettighetshavere har samtykket til tildelingene.   

TFO 2020 - Kart

TFO 2020 - Tildelinger med arbeidprogram