Norge arbeider for bedre tilgang på livsviktige medisiner for fattige

Verdens helseforsamling finner sted i Geneve 20. - 28. mai. Mange viktige saker står på dagsorden, blant annet hvordan vi kan sikre bedre tilgang til medisiner til verdens fattige - noe Norge vil arbeide for.

Verdens helseforsamling finner sted i Geneve 20. - 28. mai. Mange viktige saker står på dagsorden, blant annet hvordan vi kan sikre bedre tilgang til medisiner til verdens fattige - noe Norge vil arbeide for. 

Ett aspekt ved dette er å sørge for at det forskes på legemidler og utstyr for sykdommer som rammer kun de fattigste (blant annet malaria, tuberkulose, sovesyke). En annen side ved saken er at de medisinene som faktisk finnes på markedet ikke når ut til dem som trenger dem. Dette dreier seg for eksempel om medisiner som kan stoppe blødninger hos mødre ved fødsel og medisiner som kan forhindre infeksjon hos nyfødte. Norge vil arbeide for at verdenssamfunnet under helseforsamlingen følger opp begge deler, og bidrar til å redde liv. 

Når det gjelder tilgang til medisiner som allerede finnes på markedet vil Norge arbeide for å følge opp «Kommisjonen for livsviktige medisiner for kvinner og barn». Kommisjonen har vært ledet av Norge og Nigeria, med formål å bedre tilgangen til 13 livsviktige, men neglisjerte helseprodukter (som blir brukt for mødre- og barnehelse samt familieplanlegging).

Kommisjonen har lagt fram ti anbefalinger som skal iverksettes i de 49 landene i verden med høyest mødre- og barnedødelighet. Norge vil arbeide for at medlemslandene under helseforsamlingen forplikter seg til å følge opp anbefalingene fra kommisjonen. 

Helseforsamlingen skal også behandle oppfølging av rapporten fra «ekspertgruppen for forskning og utvikling av medisiner for sykdommer som særlig rammer utviklingsland (CEWG)». CEWG-rapporten kommer med en rekke anbefalinger om hvordan man kan styrke innsatsen for forskning og utvikling av medisiner for sykdommer som særlig rammer utviklingsland. Forslag til oppfølging av dette er en resolusjon som legger opp til en faset utvikling av nye tiltak.

Tre komponenter inngår i første fase, etablering av et forsknings- og utviklingsobservatorium i Verdens helseorganisasjon (WHO), utvikling av normer og standarder for klassifisering av helseforskningresultater og gjennomføring av et begrenset antall demonstrasjonsprosjekter. Norge vil arbeide for at resolusjonen vedtas under helseforsamlingen.

I tillegg vil Norge i 2013 bevilge 300 millioner kroner, tilsvarende 0,01 prosent av BNP til utviklingsrettet helseforskning, og pengene går bl.a. til bedre metoder for å hindre mødre- og barnedødelighet, bedre familieplanlegging, nye vaksiner mot tuberkulose og bedre medisiner mot malaria. Bevilgningen gjøres innenfor den samlede bistandsrammen.

Til toppen