Tilgangen på reinkjøtt er større enn på lenge

Sammenlignet med de siste årene er det i høst slaktet langt flere rein. Samtidig er gjennomsnittsvektene gått opp både på voksne dyr og kalver. Økt slakting og økte vekter har bidratt til at tilgangen på norsk reinsdyrkjøtt er større enn på svært lenge.

Slaktestatistikk fra Animalia viser at det ved utgangen av november er slaktet 51 100 rein, mot 44 000 rein på samme tid i fjor. Høstens uttak utgjør 1 145 tonn reinkjøtt. Det var spesielt i september at det ble slaktet mer i år, mens slaktetallene for oktober og november er på nivå med fjorårets.

På landsbasis er den gjennomsnittlige kvaliteten på reinkjøttet høyere enn i fjor.

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Det finnes omlag 250.000 tamrein i Norge i dag. Det eksakte antallet varierer fra år til år. Det gjennomsnittlige slakteuttaket er på landsbasis 33 prosent av vårflokken – eller omlag 85.000 rein årlig.

Reinsdyrkjøtt på flatbrød.
Reinsdyrkjøtt på flatbrød. Foto: Tom Haga
Til toppen