Tillatelse til effektendringer i vindkraftverk på Fosen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fosen Vind AS har i klagevedtak av i dag fått tillatelse av departementet til endring av installert effekt i fire vindkraftverk på Fosen.

Det er gitt tillatelse til å øke installert effekt i Harbaksfjellet og Storheia vindkraftverk, og til å redusere den installerte effekten i Roan og Kvenndalsfjellet vindkraftverk. NVEs vedtak i saken ble påklaget av Fosen Naturvernforening og Fosen reinbeitedistrikt, driftsgruppe sør. 

Departementet har gjort en grundig vurdering av klagegrunnene, men kan ikke se at endringene i installert effekt medfører økte skadevirkninger av noen betydning for berørte interesser. Søknaden fra Fosen Vind AS om endringene i installert effekt er en del av optimaliseringen av vindkraftprosjektene på Fosen.