Tillatelse til indirekte erverv

CDP Equity S.p.A. og Intesa Sanpaolo S.p.A. har søkt om tillatelse til indirekte erverv av betydelig eierandel i Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og Fish Pool ASA, gjennom erverv av ca. 7,3 % og 1,3-1,5 % av aksjene i Euronext N.V. og innlemmelse i Reference Shareholders.

Departementet har i dag gitt tillatelse i samsvar med søknaden når det gjelder Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA. Finanstilsynet vil vurdere søknaden når det gjelder Fish Pool ASA.