Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillatelse til ny drikkevannskilde i Rogaland

IVAR IKS (Interkommunalt vann, - avløp- og renovasjonsverk) har søkt om uttak av drikkevann fra Birkelandsvatn i Bjerkreim kommune i Rogaland. OED har i dag besluttet å opprettholde NVEs vedtak om tillatelse.

- Det er viktig at det nå blir avklart hva som skal være ny råvannskilde i Stavangerregionen. Birkelandsvatnet vil forsyne titusenvis av boliger, landbruket og annet næringsliv i området med drikkevann av god kvalitet fram mot 2050. Utbyggingskostnadene er lavere enn det mest aktuelle alternativet og prosjektet er også rangert høyere eller like høyt når det gjelder andre kvaliteter, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Bøndene i området har vært urolige for at det kan komme restriksjoner på landbruksdriften i fremtiden. Mattilsynet har vurdert at restriksjoner ikke vil være nødvendig i overskuelig framtid. Departementet har lagt dette til grunn, men likevel valgt å ta inn et vilkår om at IVAR skal dekke eventuelle kostnader for grunneierne dersom det likevel blir behov for restriksjoner i fremtiden.

Stavangerregionen har behov for en ny drikkevannskilde. Etter departementets oppfatning er fordelene ved tiltaket klart større enn ulempene og vilkåret for å gi tillatelse etter vannressursloven er da oppfylt.

Les departementets vedtak her.

Til toppen