Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillatelse til overføringer og reguleringer i Luksefjellområdet i Skien og bygging av Fjellet og Godal kraftverk

Tillatelse til overføringer og reguleringer i Luksefjellområdet i Skien og bygging av Fjellet og Godal kraftverk

Løvenskiold-Fossum Kraft AS har i dag fått tillatelse for bygging av Fjellet kraftverk og til overføring av vann fra seks innsjøer i Luksefjell-området til Økteren nord i Skien. I tillegg gis tillatelse til bygging av Godal minikraftverk med inntak i Åslivatn, og Bestul pumpestasjon med inntak i Besstultjønn.

Dette tiltaket vil gi 17,6 gigawattimer (GWh) økt årlig produksjon av fornybar kraft i et område med underskudd på kraft. Det tilsvarer årsforbruket til rundt 900 husstander og viser at det er stort potensial på eksisterende anlegg. Regjeringen er veldig fornøyd med at eiere og investorer ser muligheter innenfor dagens regelverk, sier statssekretær Kåre Fostervold.

Foretaket til Løvenskiold-Fossum har fra før fem kraftverk nedstrøms i vassdraget. Magasinene i Luksefjellområdet ble opprinnelig bygd som fløtningsmagasin, men er senere blitt tappet etter behovet i kraftverkene.

Eksisterende vassdragsreguleringer og veinett med trafikk og aktiv skogsdrift utgjør de vesentligste belastningene i dag i tiltaksområdet. Innføring av minstevannføring, vilkår om begrensede reguleringer og fyllingsrestriksjoner vil gi forbedringer for økosystemene sammenliknet med situasjonen nå.

Til toppen