Tillatelse til planendringer av Sørmarkfjellet vindkraftverk

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Sarepta Energi AS tillatelse til utvidelser av planområdet til Sørmarkfjellet vindkraftverk i Flatanger kommune i Nord-Trøndelag og Osen kommune i Sør-Trøndelag.

Etter at departementet stadfestet NVEs konsesjonsvedtak i 2013 har Sarepta gjennomført vindmålinger i planområdet. På bakgrunn av målingene søkte Sarepta i mars 2015 om å trekke to deler av planområdet noe mot nordvest for å inkludere områder med svært gode vindforhold. Samtidig ble samlet effekt i vindkraftverket redusert fra 150 til 130 megawatt (MW), blant annet som følge av at enkelte områder i eksisterende planområde ble vurdert til å ha for dårlige vindforhold.

NVE ga konsesjon til endringene juni 2015. NVEs vedtak medførte at den nordligste turbinen måtte tas ut av planene, blant annet av hensyn til bebyggelsen på Uran. NVEs vedtak ble påklaget av Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag, Fosen Naturvernforening og en privatperson på Uran.

Departementet har lagt vekt på at planendringene gir et teknisk/økonomisk bedre prosjekt. Departementet har trukket utvidelse av planområdet litt tilbake i områder ved selve Sørmarkfjellet, noe som innebærer at et turbinpunkt må flyttes. Med denne endringen finner departementet at planendringen har akseptable virkninger for allmenne og private interesser som blir berørt.

Les vedtaket her.

Til toppen