Tillatelse til utvidelse av Øvre Svultingen kraftverk

Sunnfjord Energi AS har i dag fått fornyet reguleringskonsesjon for Nordstrandsvatnet og tillatelse til utvidelse av Øvre Svultingen kraftverk i Høyanger, samt tillatelse til erverv av fallrettigheter i Stakaldefossen, Øvre og Nedre Svultingen i Jølster, Førde, Høyanger og Hyllestad kommuner.

Sunnfjord Energi AS har i dag fått fornyet reguleringskonsesjon for Nordstrandsvatnet og tillatelse til utvidelse av Øvre Svultingen kraftverk i Høyanger, samt tillatelse til erverv av fallrettigheter i Stakaldefossen, Øvre og Nedre Svultingen i Jølster, Førde, Høyanger og Hyllestad kommuner.

- Den fornyede konsesjonen legger til rette for at den fornybare kraftproduksjonen kan fortsette i Svultingen. Endringene medfører at ulempene for allmenne og private interesser reduseres. Samtidig kan anlegget utvides, noe som gir større fleksibilitet og sikkerhet i driften av kraftverket, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Øvre Svultingen kraftverk produserer i dag elektrisk energi tilsvarende forbruket til om lag 1200 husstander til en samfunnsmessig lav kostnad. En utvidelse i form av et nytt aggregat øker fleksibiliteten og sikrer driften ved et eventuelt utfall. Ved at kraftverkets slukeevne økes fra 4,8 m³/s til 9,3 m³/s vil produksjonen øke med 2,3 GWh til 26,5 GWh, som er en økning av elektrisk energi som tilsvarer forbruket til om lag 115 husstander.

Sunnfjord Energi AS får også ny konsesjon til regulering av Nordstrandsvatnet med nye vilkår. Den gamle reguleringskonsesjonen for Nordstrandsvatnet tillot en regulering på inntil 30 meter, noe som har medført relativt store negative konsekvenser for allmenne og private interesser. Ny tillatelse begrenser reguleringen til maksimalt 12 meter i vinterhalvåret og en minimumsvannstand på 3,5 meter under utløpsterskelen i sommermånedene.

Med de nye tillatelsene som nå er bestemt sikres fortsatt drift, samtidig som ulempene begrenses slik at hensynet til landskap, fisk og biologisk mangfold er ivaretatt.

Til toppen