Eksporttillatelse for smittevernutstyr

Dette innholdet er mer enn 9 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Eksport av enkelte typer smittevernutstyr kan være lisenspliktige etter eksportkontrollforskriften. Søknader om lisens for slikt utstyr må i så fall rettes til Seksjon for eksportkontroll i Utenriksdepartementet.

Vi viser til Helsedirektoratets informasjon om eksport av personlig smitteverneutstyr, samt relatert forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr som følge av utbruddet av covid-19. 

Seksjon for eksportkontroll mottar enkelte henvendelser om denne forskriften og krav om eksporttillatelse, og har henvist disse videre til Helsedirektoratet og oppgitt e-postadresse for søknader vedrørende spørsmål om eksport: smittevernutstyr@helsedir.no

UD ved Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig myndighet for strategisk eksportkontroll, der eksport av visse varer, teknologi og tjenester krever lisens fra Utenriksdepartementet. Dette gjelder forsvarsmateriell oppført i vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Videre gjelder det sivile varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse (flerbruksvarer/”dual use”) oppført i vedlegg II til samme forskrift.   

I denne sammenheng ønsker vi å gjøre oppmerksom på at eksport av enkelte typer smittevernutstyr også kan være lisenspliktig etter eksportkontrollforskriften  § 4, jf. vedlegg II, og forskriftens § 7. Eksempler på dette er mer avansert utstyr som gassmasker, beskyttelsesdrakter, overtrykksdrakter, utstyr til isolasjonsbygninger (Containment facilities), Hepa-filtre m.m. Søknader om lisens for utstyr som faller inn under såkalte flerbruksvarer (og vedlegget nevnt ovenfor) skal stiles til Seksjon for eksportkontroll i UD gjennom den elektroniske søknadsportalen E-lisens.