Historisk arkiv

Tillatelser til erverv av kvalifiserte eierandeler i Bank 1 Oslo Akershus AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til at Sparebanken Hedmark kan eie 40,5 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS. Departementet har videre gitt tillatelse til at Landsorganisasjonen i Norge (LO) og tilknyttede forbund kan eie til sammen 28,4 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til at Sparebanken Hedmark kan eie 40,5 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS. Departementet har videre gitt tillatelse til at Landsorganisasjonen i Norge (LO) og tilknyttede forbund kan eie til sammen 28,4 prosent av aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS. Tillatelsene er gitt på vilkår.   

Les vedtakene her.

Til toppen