Tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene: Proposisjon til Stortinget

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen legger i dag fram en proposisjon for Stortinget om tilleggsavtalen med jordbruksorganisasjonene som følge av tørken sommeren 2018.

Proposisjonen omhandler avtalen om erstatning for avlingsskade som følge av tørken sommeren 2018, som ble inngått av partene i jordbruksoppgjøret 30. august. I henhold til avtalen skal det utbetales 525 millioner kroner i ekstra kompensasjon til bønder i de hardest rammede områdene. Dette kommer i tillegg til de økte utbetalingene over den ordinære avlingsskadeordningen, som er anslått til 1,3 mrd. kroner.