Tilpasser eksamen til de nye lærerplanene i skolen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– Til høsten møter elevene en skole med nye læreplaner, og mange fag fornyes. Derfor gjør vi også noen endringer i vurdering og eksamensordningene nå. Vi har lyttet til innspillene fra sektoren, og de mener vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag på flere områder. Vurdering vil også bli et tema i stortingsmeldingen om videregående opplæring, som legges frem til våren, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I januar sendte derfor Kunnskapsdepartementet ut en rekke forslag til endringer i vurderings- og eksamensformer på høring, og fikk inn omtrent 2 000 innspill til sammen. Nå har regjeringen besluttet hvilke endringer de vil gjøre nå og hvilke de vil ta med videre i andre prosesser.

– Selv om endringene vi gjør nå ikke er veldig omfattende, er de viktige i det langsiktige arbeidet med å lage bedre eksamensordninger og bedre vurderingen i skolen. Arbeidet må også ses i sammenheng med de nye vurderingstekstene i læreplanene, sier Melby.

Dette endres nå

Først og fremst fastsettes eksamensordningen for fagene i grunnskolen og fellesfagene i videregående, slik at de er klare før skolene skal ta i bruk de nye læreplanene. Eksamensordningene bestemmer hvilken form eksamen skal ha, om den skal være skriftlig, muntlig, praktisk eller en kombinasjon av disse. Samtidig endres også vurderingsforskriften på flere punkter.

Lærelyst skal inn som formål med underveisvurdering

Dette er et viktig signal om at vurderingen underveis i opplæringen ikke bare skal fremme læring og uttrykke hva eleven får til, men at den skal bidra til elevenes lærelyst og motivere dem til å utvikle seg videre.

Eksamensordningene skal følge faget og bli mer fleksible

Vi åpner nå for flere kombinasjoner av eksamensformer. I fagfornyelsen er et viktig prinsipp at vurderingsordningene skal være tilpasset faget, og ikke omvendt. Dette betyr at fagene skal ha samme eksamensform både på ungdomsskolen og i videregående skole.  For eksempel skal nå matematikk og naturfag ha muntlig-praktisk eksamen både i grunnskolen og videregående.

–Eksamensordningene er viktige, men vel så viktig er det at fagfornyelsen også kommer til uttrykk i innholdet på selve eksamen. Det vil vi jobbe med å legge rammene for framover, sier Melby. 

Endringer som skal vurderes og prøves ut

På noen sentrale områder var svarene på høringen veldig delt, og mange påpekte at det var for dårlig beslutningsgrunnlag. Dette gjelder blant annet:

  • Eksamen i de praktiske og estetiske fagene
  • Vurdering uten karakter i orden og oppførsel
  • Nye eksamensformer

– Når vi gjør endringer knyttet til vurdering og eksamen, er det viktig at endringene er godt forankret i skolen. Derfor skal vi fortsette å gjøre forsøk med blant annet eksamen i praktisk estetiske fag, nye eksamensformer og karakter i orden og oppførsel før vi konkluderer, sier Melby.

Vil se krav til bestått og trekkordning i sammenheng med videregående-meldingen

Det er også noen forslag regjeringen vil vente med å beslutte til de legger fram stortingsmeldingen om videregående opplæring våren 2021. Dette gjelder: 

  • endre forholdet mellom eksamen- og standpunktvurdering og kravene til å bestå et fag
  • endringer i trekkordningen
  • endre krav til realkompetansevurdering

– Dette betyr altså ikke at vi legger disse forslagene i skuffen. Vi skal endre mye, men jeg vil at vi skal få et bedre kunnskapsgrunnlag og gjøre flere forsøk før vi konkluderer. Forutsigbarhet og kvalitetssikring er også viktige nøkkelord i utviklingen av vurderingssystemet, avslutter Melby.