Rentemidler fra skogfondet til 7 nye prosjekter

Landbruksdirektoratet har tildelt 2,96 millioner kroner til formål som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis, i totalt syv prosjekter. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto. Formålet med skogfondordningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogeieren velger selv når han vil bruke innestående skogfond til å dekke investeringer i skogen sin, her ligger også gode skatteordninger. Skogeieren har imidlertid ikke krav på rentene fra skogfondet.  

Rentemidlene kan brukes til formål som skal komme skogbrukets fellesskap til gode, og bruken av midlene blir fordelt mellom kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Det ble søkt om totalt snaut 4,1 millioner kroner fordelt på 11 søknader.

Konglesanking.
Konglesanking. Foto: Ragnar Johnskås
Til toppen