Tilskudd til kommuner og frivillige organisasjoner i 2017

Justis- og beredskapsdepartementet har utlyst en rekke tilskuddsordninger for kommuner og frivillige organisasjoner.

Målet for tilskuddsordningene er blant annet å:

  • hjelpe mennesker ut av prostitusjon og støtte ofre utsatt for menneskehandel,
  • gi asylsøkere i mottak en tidlig introduksjon til norske lover, regler, verdier, omgangsformer og kultur i vid forstand,
  • øke kvaliteten og bedre resultatene i kommunenes integreringsarbeid,
  • styrke innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet,
  • styrke frivillige organisasjoner sitt arbeid med informasjon og veiledning til nyankomne innvandrere i lokalsamfunn.

Søknadsfristene for samtlige ordninger er i januar og februar 2017.

Se oversikt over tilskuddsordninger her 

Til toppen