Tilskudd til styrking av romanifolkets/taternes kultur, språk og historie

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort tildelinger fra den midlertidige tilskuddsordningen til romanifolket/taterne. Om lag 2,4 millioner kroner er fordelt på 13 ulike prosjekter. – Dette er prosjekter som både bidrar til å synliggjøre romanifolkets/taternes historie og som løfter fram deres rike kultur, tradisjoner og musikk, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Prosjektene faller innenfor områder som kultur, musikk, språk og rettigheter og har ulike målgrupper.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyste ut en midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne den 1. juli 2017. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Midlene er en del av den kollektive oppreisningen til romanifolket/taterne. Søknadsfristen var 1. september 2017. Departementet mottok til sammen 19 søknader innen fristen.

– Storsamfunnet har et ansvar for å ivareta språket og kulturarven hos romanifolket/taterne, som er en av våre fem nasjonale minoriteter. Jeg er glad for at vi har fått mange gode bidragsytere under tilskuddsordningen, sier Jan Tore Sanner.

 

Prosjekter som får tilskudd:

 • Kristiansand kommune Tatermusikken slik vi kjenner den, 175 000 kroner
 • Laila Danielsen Uten tilhørighet - et bokprosjekt, 60 000 kroner
 • Jim Roger Pettersen Stafettpinnen – hvordan bringe videre taternes kulturarv til barn og unge, 120 000 kroner
 • Foreningen GIA En førjulskveld med Elias Akselsen, 98 000 kroner
 • Retro Music v/Jan Karlsen Den magiske veien (Konsertturne), 160 000 kroner
 • Grammofon AS Elias Akselsen – Vandringsmannen (CD), 100 000 kroner
 • Grammofon AS Familien Akselsen. Sanger rundt leirbålet (CD), 100 000 kroner
 • Taternes Landsforening Seminar om språket romani, 43 000 kroner
 • Taternes Landsforening Seminar om nasjonale minoriteter. Kultur, historie, erstatninger og rettigheter, 103 000 kroner
 • Anno museum, avd. Glomdalsmuseet Glomdalsmuseet som møteplass, dialogarena og ressurssenter, 367 000 kroner
 • Skøyerstaten teater v/Sara Wilhelmsen Je ska tala (teaterforestilling), 500 000 kroner
 • Den norske Helsingforskomite Undervisning i menneskerettigheter og politisk påvirkningsarbeid, 400 000 kroner
 • Meteoritt AS Majas plass er tom (preproduksjon kortfilm), 209 000 kroner

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen