Tilskudd til dialog og forebygging av radikalisering

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I overkant av 2, 2 millioner fordeles nå til tiltak som skal tilrettelegge for dialog og forebygge radikalisering.

Gruppebilde fra dialogmøte. Med på bildet: Anne Sender, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn,	Mehtab Afsar, Islamsk råd Norge,	kulturminister Thorhild Widvey, daglig leder i Primærmedisinsk verksted, Inger Johanne Aas, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.
F.v Anne Sender, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Mehtab Afsar, Islamsk råd Norge, kulturminister Thorhild Widvey, daglig leder i Primærmedisinsk verksted, Inger Johanne Aas, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland. Foto: Elisabeth Fjørtoft, Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet lyste 2. oktober 2014 ut midler til dialogarbeid på tros- og livssynsområdet og til tiltak for å forebygge radikalisering. Bakgrunnen er tiltak nr 15 i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme som går ut på å styrke tros- og livssynsdialogen. Søknadsfristen var 12. november 2014.

Kulturdepartementet mottok rundt 70 søknader, noe som viser stort engasjement i trossamfunn, blant enkeltpersoner, frivillige og ideelle organisasjoner og kommuner for å jobbe med dialog og forebygge radikalisering.  Det var mange gode søknader. Kulturdepartementet har tildelt tilskudd til 13 ulike prosjekter. Tilskuddene går til trossamfunn eller sammenslutninger av tros- og livssynssamfunn, frivillige og ideelle organisasjoner og kommuner.

Prosjektene som mottar støtte fyller kriteriene som er gitt i retningslinjene for utlysningen. Det vil si at det er tiltak som retter seg mot unge eller menige medlemmer i tros- eller livssynssamfunn, og det er prosjekter som bygger videre på pågående arbeid og aktivitet. I tillegg er det en geografisk fordeling. Kommunene som tildeles tilskudd fikk brev fra statsminister Erna Solberg i oktober i år med oppfordring om å arrangere dialogmøter som et bidrag til å forebygge radikalisering.

 • Areopagos, kirkelige dialogsentra, 350.000 kr
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 70.000 kr
 • Islamsk Råd Norge, 150.000 kr.
 • Primærmedisinsk verksted, Flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling (Kirkens bymisjon), Oslo, 300.000 kr
 • Kirkens bymisjon Østfold, 350 000 kr
 • Madina Institute (Oslo/Akershus), 150 000 kr
 • Forum for Tro og Livssyn, Kristiansand, 48 000 kr
 • Kirkelig Dialogsenter, Bergen, 350 000 kr
 • Samarbeidsrådet for tro og Livssynssamfunn, Stavanger, 50 000 kr
 • Tromsø kommune, 150 000 kr
 • Drammen kommune, 78 000 kr
 • Hamar kommune, 60 000 kr
 • Sarpsborg kommune, 160 000 kr