Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2015

I statsbudsjett for 2015 er 22,4 millioner kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Hensikten er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Frist for innsending av prosjektskisser til Landbruksdirektoratet er 1. april.

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen. Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert.

Frist for innsending av prosjektskisser er 1. april 2015.

Tømmerkai.
Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser. Foto: Torbjørn Tandberg Foto: Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen