Tilskudd til prosjekt for å forebygge religiøs ekstremisme

Kulturdepartementet gir Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kr 400 000 til prosjektet hvordan møte religiøs ekstremisme i Norge.

Kulturdepartementet gir Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kr 400 000 til prosjektet hvordan møte religiøs ekstremisme i Norge. Prosjektet skal ha særlig fokus på ungdom og nettverket UngDialog. Kjerneaktiviteten her er minidialoger, der tros- og livssynsengasjerte ungdommer møtes til dialog.

- Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er viktig for å skape forståelse for ulike religiøse verdier og å legge forholdene til rette for dialog. Tros- og livssynsdialog er med på å forebygge at radikale holdninger utvikler seg og ungdom er en svært viktig ressurs i dette arbeidet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Tilskuddet er knyttet til Regjeringens arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Til toppen