Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til studentboliger for 2014

I regjeringens budsjettforslag for 2014 er det satt av om lag 359 mill. kr til bygging av studentboliger. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet for 2014 inviteres studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2014.

I regjeringens budsjettforslag for 2014 er det satt av om lag 359 mill. kr til bygging av studentboliger. Med forbehold om Stortingets behandling av budsjettet for 2014 inviteres studentsamskipnader og studentboligstiftelser til å søke om tilskudd til studentboligbygging for 2014.

Tilsagn om tilskudd til studentboliger kan gis til studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser, jf. § 2 i forskrift om tilskudd til studentboliger.

Med studentboligstiftelse menes i denne sammenheng en stiftelse, jf. § 2 lov om stiftelser (stiftelsesloven)., som i all hovedsak har forvaltning av studentboliger som formål, jf. § 2 i  lov om studentsamskipnader (studentsamskipnadsloven).

Søknadsfristen er 12. desember 2013.

Søknadsbrev og utfylt søknadsskjema sendes til Kunnskapsdepartementet med kopi til Husbanken.

Hovedprinsippet for tilskudd til studentboligbygging er at nye tilskudd skal benyttes til å øke dekningsgraden gjennom bygging av nye boliger, eller til kjøp eller ombygging av eksisterende boligmasse.

Det vises til invitasjon, søknadsskjema, retningslinjer for tilskudd til studentboliger fra Husbanken for 2014 og forskrift om tilskudd til studentboliger (FOR 2004-01-28 nr 424).

Bilde av studentboliger 
I regjeringens budsjettforslag for 2014 er det satt av om lag 359 mill. kr til bygging av studentboliger.(Foto: MD)
Til toppen