Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Frist for å sende prosjektskisser til Landbruksdirektoratet er 10. april. I statsbudsjett for 2016 er 46 millioner kroner bevilget til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Dette er en dobling av bevilgningen fra 2015. Hensikten med tilskuddene er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.

Tømmerkai.
Hensikten med tilskuddene til utvikling av kai- og tømmerterminaler er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Foto: Torbjørn Tandberg