Historisk arkiv

Brev om Utenriksdepartmentets tilskuddsforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om departementets tilskuddsforvaltning.

Utenriksdepartementets brev til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite om departementets tilskuddsforvaltning.