Tiltak for økt kornproduksjon

Jordstruktur, plantehelse, sortsprøving og næringsforsyning er noen av områdene som må få mer oppmerksomhet dersom norske bønder skal kunne produsere mer korn.

Bioforsk har på oppdrag fra styrene i Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Fondet for forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) laget en rapport som foreslår tiltak for at forskningsresultater innen korndyrking kan bli tatt raskere i bruk. Rapporten beskriver aktuelle flaskehalser og mulige tiltak for å bøte på disse. Tiltakene skal konkretiseres i en søknad som Fondsstyret har bedt om å få på bordet først i november.

Gylden hveteåker kalar til innhøsting.
Jordstruktur, plantehelse, sortsprøving og næringsforsyning er noen av områdene som må få mer oppmerksomhet dersom norske bønder skal kunne produsere mer korn. (Foto: ©Jørn Areklett Omre, Samfoto
Til toppen