Tiltak mot flom i Europa

EØS-midlene

Deler av Sentral-Europa står under vann. Gjennom EØS-midlene støtter Norge tiltak for å bedre flomvernet i flere av de rammede landene.

Slovakia er et av landene i Sentral-Europa som er utsatt for flom. Bildet er fra juli 2008 da landsbyen Nizny Slavkov med hjelp av nytt flomvernutstyr unngikk å bli påført skader av samme omfang som tidligere. (Foto: UD)

Ekstrem nedbør kan ikke forhindres. Men det er mulig å begrense de negative konsekvensene gjennom forebyggende tiltak. Dette vil til gjengjeld redusere de økonomiske og sosiale kostnadene som følge av flom.

Gjennom EØS-midlene har Norge finansiert ulike prosjekter der formålet har vært å styrke flomvernet og analysene av flomrisikoen i utvalgte områder.

Det er gitt støtte til prosjekter i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

Klikk her for mer informasjon om ferdigstilte prosjekter


Flere nye flomprosjekter i mottakerlandene skal gjennomføres fram mot 2016, for eksempel i Slovakia.

Landet er ofte utsatt for flom og flomskader. Et eget program på nærmere 100 millioner kroner skal bidra til å styrke Slovakias flomvern og kapasitet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bidrar under gjennomføringen av programmet og spiller en nøkkelrolle for å tilrettelegge for samarbeid med norske partnere i enkeltprosjekter.

Programmet har i dag to åpne utlysninger hvor det er mulighet for norske aktører å delta.

Les mer om utlysningene her

Til toppen