Tina Engelsrud utnevnt som ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen

Tina Engelsrud (32) er i dag utnevnt som ekspedisjonssjef i Administrasjonsavdelingen. Hun har vært konstituert i stillingen siden juni 2016.

Engelsrud er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Etter endt utdanning har hun arbeidet i Finansdepartementet, blant annet som underdirektør og gruppeleder i Statsforvaltningsseksjonen i Finansavdelingen.

Til toppen