Tinglysingsgebyret settes ned

Tinglysingsgebyret settes ned til kr. 525 fra 1. januar 2014. Dette innebærer en halvering fra 2013 da gebyret var på kr 1060.

Gebyret for refinansiering av lån knyttet til fast eiendom settes ned til kr. 200. Gebyret for etterfølgende registrering av nye andeler i borettslag settes ned til kr. 430. De øvrige gebyrene beholdes på samme nivå som tidligere. Dette ble klart etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet for neste år. Fra samme tidspunkt trer lov- og forskriftsendringer i kraft som innebærer at tinglysingsgebyret ikke lenger er knyttet til rettsgebyret, men vedtas for seg.

Les hele forskriften her (pdf).

Til toppen