Stødig fremgang i Tisa-forhandlingene

Det var god fremgang i den sjette forhandlingsrunden om en avtale om handel med tjenester, Tisa, som fant sted 23.-27. juni. Norge var særlig fornøyd med den økende støtten til et vedlegg med særbestemmelser om internasjonal skipsfart.

Forhandlingene omfatter prinsipper for handel med tjenester innenfor telekommunikasjon, elektronisk handel, finansielle tjenester, vei-, luft-, og sjøtransport, god forvaltningspraksis, åpenhet om regelverk og prosedyrer, samt bestemmelser om adgang for spesialiserte tjenesteytere på midlertidig oppdrag.

I den siste forhandlingsrunden var Norge særlig fornøyd med den økende støtten til et vedlegg med særbestemmelser om internasjonal skipsfart som vil gi ikke-diskriminering gjennom klare og felles rammebetingelser. Samtidig hadde man fra norsk side håpet å kommet lenger med spørsmålet om prosedyrer for opptak av nye deltakere.

Neste forhandlingsrunde vil tentativt finne sted i siste halvdel av september.

Til toppen