Norge støtter Kinas Tisa-deltakelse

Kina stadfestet i mars 2014 sitt ønske om å delta i forhandlingene om en ny internasjonal avtale om handel med tjenester (Tisa). - Kina er en sentral aktør og et stort marked innen handel med tjenester. Norge støtter Kinas deltakelse, som er viktig for å nå målet om at avtalen skal omfatte flest mulig av WTOs medlemmer, sier utenriksminister Børge Brende.

- Jeg er glad for at Kina i dag har stadfestet sitt ønske om å delta i forhandlingene om en ny internasjonal avtale om handel med tjenester, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge deltar sammen med 49 andre medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO) i forhandlinger om den såkalte Tisa-avtalen (Trade in Services Agreement) som skal styrke den internasjonale handelen med tjenester.

- Kina er en sentral aktør og et stort marked innen handel med tjenester. Norge støtter Kinas deltakelse, som er viktig for å nå målet om at avtalen skal omfatte flest mulig av WTOs medlemmer, sier utenriksministeren.

De 50 landene utgjør 70 prosent av global tjenestehandel. Om samtlige land godkjenner Kinas deltakelse, vil gruppen av 51 land stå for ca. 77 prosent av verdenshandelen med tjenester. Med Kina i gruppen er det sannsynlig at også flere land vil søke tilslutning.

- Kina deler våre høye ambisjoner for Tisa. Avtalen skal bygges på det beste av eksisterende avtaler. Med Kina med i prosessen øker sjansene for et godt resultat, sier Brende.

 

 

Til toppen