Tjenestemenn i EU lærte mer om Norge

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I tre dager fikk 20 tjenestemenn i Europakommisjonen ny kunnskap om Norges samarbeid med EU, norsk politikk og samfunnsliv samt mulighet til å diskutere aktuelle saker med sine kolleger i Oslo.

EUs ambassadør til Norge, Helen Cambell, og deltakerne på Kommisjonens første studietur til Norge på vei til møtet i Utenriksdepartementet mandag 18. april. Foto: UD/Lars-Erik Hauge

Europakommisjonen arrangerer hvert år en rekke studieturer til EUs medlemsland. Formålet med studieturen er å øke kunnskapen om politikk, økonomi, samfunnsliv og aktuelle spørsmål i landet som besøkes.

Første besøk til Norge

Nå er ordningen utvidet, og Norge er sammen med Kina eneste land utenfor EU som har vært vertskap for en organisert studietur for tjenestemenn (EU Officials) i Kommisjonen.

Besøket til Oslo 18. – 20. april 2016 er et av flere konkrete tiltak som er gjennomført i kjølvannet av møtet mellom visepresident Kristalina Georgieva og daværende EØS- og EU-minister Vidar Helgesen i Brussel i april 2015 hvor et av temaene var behovet for økt kunnskap om EØS-avtalen i EUs institusjoner.

Statssekretær Elsbeth Tronstad i Utenriksdepartementet ønsket deltakerne velkommen til Norge. Hun la særlig vekt på det brede og nære samarbeidet mellom EU og Norge og hvordan ulike initiativ på europeisk nivå har direkte konsekvenser for Norge i sitt innlegg.

Statssekreær Elsbeth Tronstad presenterte regjeringens strategi for samarbeidet med EU, med særlig vekt på EØS-avtalens betydning, EØS-midlene og migrasjonsutfordringene i Europa. Foto: UD/Lars-Erik Hauge

Nordområdene, klima, energi og oljefond

I tillegg til en innføring i EØS-avtalen og hvordan EØS-samarbeidet fungerer, fikk deltakerne orienteringer om EØS-midlene, samarbeidet med EU på justisområdet og innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken. Norges nordområdepolitikk vakte også interesse blant deltakerne.

Avdelingsdirektør Bjørn Midthun i UD orienterte om norsk nordområdepolitikk. Foto: UD/Lars-Erik Hauge

I fellesprogrammet var det også satt av tid til informasjon om norsk økonomi inkludert Statens pensjonsfond utland, muligheter for vekst i maritim sektor og Norges samarbeid med EU på klima- og energiområdet.

Deltakerne fikk en grundig orientering om Stortingets arbeid og internasjonale samarbeid, og det ble tid til en omvisning i stortingsbygningen.

Møtte kolleger i Oslo

Deltakerne bestod av eksperter og mellomledere fra til sammen 15 av Europakommisjonens generaldirektorater og tjenester. I sin søknad måtte hver av dem oppgi hvem de konkret ønsket å møte i Oslo og hvilke saker og tema de ønsket å diskutere med sine norske motparter.

Dette resulterte i en omfattende møtevirksomhet med 16 departementer, direktorater og etater samt Forskningsrådet og Finans Norge.

Studieturen ble organisert og finansiert av Kommisjonen, mens vertslandet i samarbeid med EUs delegasjon til landet var ansvarlig for å utarbeide program for besøket som normalt går over tre dager.

Stine Svarva (KLD) og Johan Vetlesen (OED) orienterte om Norges samarbeid med EU på klima- og energiområdet. Foto: UD/Lars-Erik Hauge


Se også: