To nye tømmerkaier er invitert til å søke midler i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandal havn og Ørsta havn inviteres til å utarbeide fullstendig søknad om tømmerkaitilskudd i 2016. I statsbudsjettet for 2016 er det avsatt 46 mill. kr til slike formål. Frist for endelig søknad er 15. september.

Landbruksdirektoratet mottok 13 skisser som er vurdert i denne omgangen. Tre av disse er søknader om ekstra tilskudd til kaier som tidligere har fått tilskudd.

Tilskudd til oppgradering og nybygging

Mandal Havn KF og kommunene Mandal, Marnardal, Åseral, Lindesnes og Audnedal ønsker å bygge ny tømmerkai i Strømsvika. Mandal er et sentralt kaipunkt for store virkesressurser i deler av Vest-Agder og Aust-Agder. Store tømmervolumer skipes i dag fra havner i Mandal og omkringliggende områder og det forventes at mye av dette tømmervolumet vil kanaliseres til en ny tømmerkai i Strømsvika. Prosjektet i Strømsvika er et stort prosjekt sett opp mot bevilgningen til tømmerkaier i 2016.

Ørsta er et sentralt kaipunkt for store virkesressurser i sørlige deler av Møre og Romsdal og utvidelse av kaifront og baklager gir en god effektivisering av virkeshåndteringen på kaia. Med den økte avvirkningen en kan forvente i dette området er en god kailøsning avgjørende i tillegg til at det må legges til rette for en effektiv tømmertransport på veinettet i dekningsområdet.