To nye utredninger på jordvern

Landbruksdirektoratet har gjennomført to utredninger som tar for seg viktige problemstillinger for et styrket jordvern.

I utredningene har Landbruksdirektoratet vurdert forsterking av vernebestemmelse i jordloven. De har også utredet endringer i lovgivningen som vil begrense og gi åpenhet om opsjonsavtaler om kjøp av dyrka og dyrkbar jord for utbygging. Bakgrunnen for oppdraget er Stortingets behandling av regjeringens forslag til ny nasjonal jordvernstrategi.

Til toppen