To tanker i hodet, Akerhaug!

VG, 2. februar

Lars Akerhaug kaller regjeringen «handlingslammet» og sier at vi «ikke har prioritert lovarbeidet» i arbeidet mot radikalisering. Det er en fremstilling han ikke har dekning for, skriver statssekretær Vidar Brein-Karlsen i VG.

Lars Akerhaug kaller regjeringen «handlingslammet» og sier at vi «ikke har prioritert lovarbeidet» i arbeidet mot radikalisering. Det er en fremstilling han ikke har dekning for.

I fjor vår vedtok Stortinget flere lovendringer for å styrke kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Likevel var noe av det første vi gjorde da vi kom i regjeringsposisjon, å se på hvilke strafferettslige grep vi kan gjennomføre for ytterligere å motvirke radikalisering og konsekvensene av den. Derfor utreder vi nå behovet for en generell bestemmelse som forbyr visse former for deltakelse i en væpnet konflikt. Dette har selvsagt bakgrunn i de erfaringene vi har gjort oss de siste månedene, med unge nordmenn som oppsøker konfliktområder i utlandet.

Å kriminalisere utreise, som Akerhaug i realiteten tar til orde for, er nok litt utfordrende. Mange vil reise til Syria via andre land og ikke fortelle i forkant at de vil til Syria for å kjempe. Dessuten er det krevende å dokumentere at unge mennesker som reiser eksempelvis til Tyrkia under dekke av å skulle på ferie, egentlig reiser dit for å reise videre og slåss i Syria.

Det er også underlig at Akerhaug forsøker å latterliggjøre forebyggingsarbeid mot radikalisering. Lykkes vi med forebygging, blir det færre som utgjør en fremtidig trussel mot norske interesser. Samtidig skal vi være tøffe i klypa mot de som bryter norsk lov. Å fremstille forebygging som «ekstrem handlingslammelse» må rett og slett bero på en mangelfull situasjonsforståelse.

Som Akerhaug selv sier, finnes det ikke en prototyp på hvem som blir radikalisert. Derfor må vi ha en bred tilnærming i forebyggingsarbeidet og involvere både foreldre, skole, kommune, nærmiljø, barnevern og politi. Hvis vi fokuserer mindre på forebygging i dag, får vi flere farlige personer i morgen.

Derfor har regjeringen to tanker i hodet samtidig på dette området. Det burde Akerhaug også vurdere.