Tollbehandlingen av varer fra utviklingsland forenkles

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tollforskriften endres slik at store importører av varer fra utviklingsland slipper å betale toll for så å be om refusjon.

Tollforskriften endres slik at store importører av varer fra utviklingsland slipper å betale toll for så å be om refusjon. – Vi forstår at dagens situasjon er til stor frustrasjon for næringslivet. I tillegg skaper det unødvendig mye merarbeid for tollmyndighetene. I tråd med Sundvoldenerklæringen forenkler vi derfor regelverket og avvikler unødvendig byråkrati, sier finansminister Siv Jensen.

1. januar 2014 iverksettes endringen i tollforskriften. Endringen er en lemping av vilkår for tollfritak ved innførsel av varer fra land som omfattes av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP-ordningen). Dette gjelder varer fra utviklingsland som sendes via et sentrallager i EU/Sveits til Norge.

Varer som innføres fra land som omfattes av GSP-ordningen har fritak fra toll eller nedsatt toll. Ordinær toll kan utgjøre betydelige beløp. I dag må likevel flere større importører betale toll til tollmyndighetene ved innførselen for så å søke om refusjon på et senere tidspunkt. Årsaken til dette er at tollmyndigheter i EU/Sveits ikke raskt nok utsteder gyldig opprinnelsesbevis, såkalt erstatningssertifikater, i transittlandet. Vilkår for tollfritak inn til Norge er i utgangspunktet at det foreligger erstatningssertifikat på fortollingstidspunktet. De nye reglene gir norske tollmyndigheter muligheten til å forhåndsgodkjenne importører som kan få tollfritak på fortollingstidspunktet ved at erstatningssertifikat framlegges senere. Det pågår for øvrig et arbeid mellom Norge, EU og Sveits med sikte på ytterligere forenklinger på området fra 2017. Toll- og avgiftsdirektoratet deltar i dette arbeidet.

Endringen vil følge av tollforskriften § 8-5-10 nytt tredje ledd.