Tolv år siden krigen i Georgia brøt ut

Tolv år etter krigen i Georgia står russiske tropper fortsatt på georgisk jord og konflikten forblir uløst. - Vi gjentar oppfordringen til Russland om å etterleve våpenhvileavtalen fra 2008 og trekke sine styrker ut av Georgia, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Natten mellom 7. og 8. august 2008 brøt det ut krigshandlinger i den georgiske regionen Sør-Ossetia. Russiske styrker intervenerte på separatistenes side og tok kontroll over regionen, samt områder utenfor Sør-Ossetia. Våpenhvileavtalen fra 12. august 2008 slo fast at russiske styrker skulle trekkes ut av de okkuperte regionene Sør-Ossetia og Abkhasia.

I stedet har Russland gradvis utvidet og befestet sitt militære nærvær i begge de to okkuperte regionene, anerkjent dem som selvstendige stater og inngått avtaler som innebærer at de knyttes opp til myndighetsstrukturer i Den russiske føderasjonen.

De administrative delelinjene rundt de okkuperte regionene kryper stadig lenger inn på georgisk-kontrollert territorium og blir mer befestet, med store konsekvenser for sivilbefolkningen i området. Denne prosessen har fortsatt under de siste månedenes covid-19-pandemi, ofte samtidig med forsøk på å spre undergravende konspirasjonsteorier om kampen mot pandemien.

- Internasjonale humanitære aktører og menneskerettighetsinstitusjoner  må gis uhindret tilgang til de to regionene, understreker utenriksministeren.   

Siden 2003 har Georgia gjennomført en rekke viktige reformer. Landet inngikk i 2014 en assosieringsavtale med EU som utgjør en forpliktende ramme for videre reformer. Georgia arbeider også aktivt for å videreutvikle sitt partnerskap med Nato, med medlemskap som endelig mål.

– Norge gir sin fulle støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet. Det er opp til det georgiske folk og dets valgte ledere å velge sin utenrikspoliske kurs. Såkalte «interessesfærer» har ingen plass i det 21. århundre, fastslår utenriksminister Ine Eriksen Søreide.  

I fjor opprettet Norge ambassade i Georgia. Det er et resultat av lengre tids styrking av de bilaterale forbindelsene mellom våre land.

- Georgia er en viktig og verdsatt partner for Norge, og vi vil arbeide for å gjøre vårt forhold enda bredere og sterkere. I tillegg ønsker vi å være en solid støttespiller for Georgias reformarbeid og videre integrasjon i europeisk og euroatlantisk samarbeid. Et stabilt, demokratisk og velstående Georgia er i Europas og Norges interesse, sier utenriksministeren.