Tømmeravvirkningen fortsetter å øke første halvår 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter årets seks første måneder endte tømmeravvirkningen på 5,64 millioner kubikkmeter. Dette er en økning på 84 prosent siden bunnåret 2002.

Nesten to trededeler av tømmervolumet kommer fra gran (4,17 millioner m3) og en tredel fra furu (1,37 millioner m3). Hedmark sto for 27 prosent av tømmerhogsten første halvår, etterfulgt av Oppland (13 prosent) og Buskerud (10 prosent).

Tømmeravvirkningen fortsetter å øke.
Tømmeravvirkningen fortsetter å øke. Foto: Landbruks- og matdepartementet