Tømmeravvirkningen fortsetter å øke i 2015

I årets tre første måneder har tømmeravvirkningen fortsatt å øke, selv etter at vi avsluttet fjoråret med rekordaktivitet. I første kvartal 2015 ble det avvirket 2,70 millioner kubikmeter med tømmer.

Dette er over dobbelt så stor avvirkning som vi hadde i 1. kvartal de første årene etter 2000. Hedmark, Oppland og Buskerud står for omtrent halvparten av avvirkningen i årets tre første måneder.

Noe lavere pris på sagtømmer

Prisene på sagtømmer har flatet litt ut etter den markante prisøkningen fra sommeren 2014 og frem til starten på 2015. I mars var gjennomsnittsprisen på sagtømmer av gran 445 kroner per kubikmeter, mens den på furu var 457 kroner per kubikmeter. Dette er noe lavere sammenlignet med samme måned i fjor.

Tømmer
I første kvartal 2015 ble det avvirket 2,70 millioner kubikmeter med tømmer. Foto: Bård Løken Samfoto
Til toppen